Afleverlocatie
Vul uw postcode in

Op basis van uw postcode (van het plaatsingsadres) wordt de prijs van uw container bepaald. Na het invoeren van de postcode zie u direct de prijzen die binnen uw postcodegebied van toepassing zijn.

Recht van herroeping 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,
 
REMONDIS Nederland B.V.
Galileistraat 18
7131 PE LICHTENVOORDE
Tel.: +31 (0) 544 39 55 55
E-Mail: webshop@remondis.nl 

via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht [evt. vindplaats op website vermelden]. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval zullen aan u kosten voor de terugbetaling in rekening worden gebracht.
 
Als u ons heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, dan betaalt u ons voor deze diensten een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds aan u is geleverd op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept, vergeleken met het bedrag dat u aan ons verschuldigd was bij een volledige uitvoering van de overeenkomst.
 
De geleverde container(s) zullen wij bij u afhalen.
 
De directe kosten van het terugzenden van de container(s), 75 EUR per container komen voor uw rekening. Indien de kosten van het ophalen van de container redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend: „De directe kosten van het terugzenden van de container(s) komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 150 EUR per container.
 
Als u nog meer vragen heeft, neem dan contact met ons op via het contactformulier.