Afleverlocatie
Vul uw postcode in

Op basis van uw postcode (van het plaatsingsadres) wordt de prijs van uw container bepaald. Na het invoeren van de postcode zie u direct de prijzen die binnen uw postcodegebied van toepassing zijn.

Colofon

Informatie over gegevensbescherming vindt u hier: Informatie over gegevensbescherming 
Galileistraat 18
7131 PE Lichtenvoorde
Netherlands
Tel.:+31 (0) 544 395555
E-Mail: [email protected]

Directie
Dr. A.H. (Andreas) Krawczik
Dr. Ing. G. (Gerd) Terbeck

Kamer van Koophandelnummer:
09138896

BTW-nummer:
NL 8177.10. 140.B02

___________ _____________________

(1) Inhoud van de website
Wij stellen alles in het werk, onze website steeds zo actueel, inhoudelijk correct en volledig mogelijk aan te bieden. Desondanks kan het voorkomen van fouten niet volledig worden uitgesloten. Daarin kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbare informatie. Aansprakelijkheidskwesties, die betrekking hebben op materiële schade of schade van ideële aard, die door het gebruik of juist niet gebruiken van de daar aangeboden informatie c.q.door het gebruik van ontbrekende en onvolledige informatie wordt veroorzaakt, is in principe uitgesloten, tenzij de fouten door opzet of grove nalatigheid werden veroorzaakt. Alle offertes zijn vrijblijvend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het complete aanbod zonder enige kennisgeving vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen, of de publicatie tijdelijk of definitief te staken. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is onderdeel van ons internetaanbod. Indien sommige formuleringen of delen van deze tekst niet of niet volledig aan de geldende rechtstoestand voldoen, laat dit de overige delen van deze verklaring onverlet.

(2) Externe verwijzingen en links
Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.

(3) Auteursrecht en intellectuele eigendom
Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde beeld- en handelsmerken vallen zonder uitzondering onder de bepalingen van het betreffende geldige intellectuele eigendom en het persoonlijke bezit van de geregistreerde eigenaar. Het copyright voor gepubliceerde, door ons zelf gemaakte objecten berust uitsluitend bij ons als auteur van de sites. Vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videoreeksen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

(4) Genderneutraal taalgebruik
In verband met een betere leesbaarheid van de teksten wordt door ons noch de mannelijke noch de vrouwelijke vorm van persoonsgerelateerde hoofdwoorden gebruikt. Dit betekent in geen geval dat het ene geslacht ten opzichte van het andere wordt benadeeld. Dames en heren worden met de inhoud van onze webshop in dezelfde mate aangesproken.

(5) Procedure voor het regelen van geschillen
Er vindt geen deelname aan een geschillenprocedure voor een geschillencommissie plaats. Via de onderstaande link bereikt u het platform van de EU-commissie voor het regelen van online geschillen: 
www.ec.europa.eu/consumers/odr